Your are here: Home // Posts Tagged With 供僧法會

2022年歐洲建寺獻燈祈福暨供僧法會通啟

2022年歐洲建寺獻燈祈福暨供僧法會通啟
建寺供僧大福田  培植功德廣無邊 晝夜六時恆吉祥  常得妙樂壽綿延   各位護法信徒:     值柏林佛光山重建,為感謝護法信徒的發心,也為未來歐洲建寺籌募基金。特訂於2022年5月29日,舉辦「歐洲建寺祈福暨供僧法會」,歐洲佛光山僧眾虔誠誦經回向,祈求諸佛菩薩加持檀信闔家平安吉祥,福慧增長,身心康泰,事業順遂。為讓廣大信眾及護法信徒能有因緣供佛齋僧,廣植福田,特舉辦供僧托缽,歡迎護法大德闔家共襄盛舉。    ... 
Adresse : 3 allée Madame de Montespan 佛光山法華禪寺.     
77600 Bussy Saint Georges
Tel:01 60 21 36 36
Administrator .